Partners en sponsors

Vandaag de dag tellen we circa 60 bedrijven die ons al 20 jaar lang steunen. Dankzij hun trouwe en onmisbare ondersteuning kunnen wij ons werk blijven voortzetten. Met elkaar geven wij het verleden een toekomst.

Sponsoring

Het Havenmuseum krijgt veel steun van openbare instanties, met name van de Agglomeratie Duinkerke, de stad Duinkerke en de regio Hauts-de-France. Toch hadden bepaalde projecten niet plaats kunnen vinden zonder de steun van de Bedrijvenclub.

Onze sponsors hebben met name bijgedragen aan de verrijking van onze collecties. Zij hebben ons in staat gesteld nieuwe werken aan te kopen. Hun bijdrage helpt ons niet alleen het museum continue te vernieuwen en het comfort voor de bezoekers te verbeteren, maar ook om activiteiten aan te bieden voor kinderen en bezoekers met lage inkomens.

Met de ondersteuning van onze sponsoren hebben wij een breder publiek aan weten te trekken, met name een publiek dat moeilijker bereikbaar is. Daarnaast hebben onze sponsors bijgedragen aan onze verschillende tentoonstellingen.


De Bedrijvenclub

60 leden, 20 jaar actief

Het Havenmuseum wil de haven van Duinkerke in alle opzichten promoten. Daarnaast wil het ook inzicht geven in het functioneren van de hedendaagse haven, de waarde van de haven voor de economie en het handelsverkeer in groter verband.

Als economische partner in de regio vinden wij het belangrijk om onze projecten te delen, maar ook om bedrijven te betrekken bij de culturele sector.

De Bedrijvenclub van het museum is opgericht in 1997. Vandaag de dag telt de club bijna 60 leden die, dankzij hun financiële bijdragen en hun betrokkenheid, een belangrijke steun bieden aan onze verschillende projecten.

Culturele betrokkenheid van uw bedrijf

Door het ondersteunen van de activiteiten van het museum bouwt u een positief imago op van uw bedrijf, zowel intern als extern. Sponsoring is in feite een samenwerking waarbij beide partijen belang hebben.

4 goede redenen om lid te worden

  • Uw bedrijf zichtbaar maken bij een groot publiek en zo een grotere naamsbekendheid krijgen.

  • Meerwaarde voor uw bedrijf creëren via zichtbaarheid in de gedrukte communicatie van het museum met betrekking tot activiteiten die u ondersteunt (affiches, flyers, persdossiers...), zichtbaarheid door een naambord in de inkomsthal van het museum...

  • Uw naam verbinden aan een cultureel instituut in de regio en zo uw betrokkenheid vergroten.

  • Andere manier om intern te communiceren met uw medewerkers.

Voordelen voor uw bedrijf

  • 60% belastingvoordeel voor donaties met betrekking tot werkzaamheden en organisaties van algemeen belang. Het meest voordelige belastingsysteem in Europa. 1.000€ aan donaties = 600€ belastingvoordeel

  • Eén tot twee keer per jaar kosteloos gebruikmaken van een ruimte in het museum, inclusief koffie en thee. De rest van het jaar huurt u onze ruimtes tegen een voordelig tarief.

  • Uitnodigingen voor de opening van elke tentoonstelling,

  • VIP-bezoek aan de tijdelijke tentoonstellingen, inclusief aperitief en hapjes.

  • Opname in een professioneel netwerk.